02126547885 - 26569072- 26564872 - 26568148

info@kavoshins.ir

  • ورود | ثبت نام

موسسه کاوش پرداز پویا
واحد آموزش زبان های خارجه
آیین نامه آموزشی- انضباطی زبان آموزان

الف- موارد آموزشی:

- کسب نمره کمتر از 70 در امتحان فاینال به منظور مردود شدن زبان آموز تلقی می شود. لذا در صورت مردود شدن زبان آموز گذراندن مجدد ترم اجباریست.

- حضور در امتحانات در تاریخ اعلام شده الزامیست و غیبت در امتحان به منزله مردودی زبان آموز می باشد و به هیچ وجه امتحان به صورت مجدد یا خصوصی برگزار نمی شود.

- پس از پایان هر کتاب و در صورت کسب حداقل نمره لازم توسط زبان آموز، آزمون اینترویو (مصاحبه) توسط سوپروایزر آموزش صورت می پذیرد و صلاحیت زبان آموز برای حضور در کلاس های کتاب بعدی توسط ایشان تایید می گردد.

- پس از هر امتحان فاینال ، بالاترین نمره کلاس به عنوان زبان آموز برتر ( Top Student ) معرفی می شود و به وی جایزه اهدا میگردد . ( برای مقاطع خردسالان جوایز بصورت تشویقی- سرگرمی و برای مقاطع بزرگسالان 30 درصد تخفیف شهریه ی ترم بعد خواهد بود )

ب – موارد مالی :

- طبق آیین نامه وضع شده توسط اداره آموزش و پرورش آموزشگاه مجاز به دریافت وجه نقد نمی باشد و کلیه شهریه های موسسه فقط از طریق فیش بانکی یا کارت بانکی دریافت خواهد شد ،

- زبان آموز باید قبل از شروع ترم نسبت به پرداخت شهریه در زمان مقرر اقدام نموده و رسید شهریه یا پرینت ثبت نام خود را دریافت نماید در غیر اینصورت از حضور وی در کلاس جلوگیری به عمل خواهد آمد .

- در صورتیکه پس از ثبت نام زبان آموز ، کلاس به حد نصاب (5 نفر) نرسد موسسه مجاز به تاخیر در شروع ترم تا زمان رسیدن به حد نصاب آن می باشد .

- پس از ثبت نام انصراف امکان پذیر نخواهد بود و شهریه دریافتی مسترد نخواهد شد .

ج- موارد انضباطی:

- همراه داشتن کارت هوشمند موسسه (کاوش کارت) به منظور ثبت حضور و غیاب مکانیزه زبان آموز الزامیست و درصوت همراه نداشتن کاوش کارت برای زبان آموزغیبت ثبت می گردد . نگهداری و محافظت از کاوش کارت به عهده زبان آموز بوده و در صورت آسیب دیدن و یا مفقود شدن کارت ، مبلغ 25000 تومان هزینه صدور کارت جدید از زبان آموز دریافت خواهد گردید .

- تعداد جلسات مجاز غیبت بری زبان آموزان در طول یک ترم 3 جلسه می باشد در صورت تجاوز از این تعدادموسسه مجاز به حذف زبان آموز از ترم می باشد.

- کلاس های موسسه با حضور حداقل یک نفر برگزار می گردد لذا مسئولیت عقب ماندن از کلاس در صورت غیبت به عهده زبان آموز می باشد.

- در صورتیکه به علت غیبت دسته جمعی یا کندبودن پیشرفت زبان آموزان کلاس جبرانی تشکیل گردد هزینه آن از زبان آموزان دریافت خواهد گردید.

- حضور در موسسه 5 دقیقه قبل از شروع کلاس الزامیست. موسسه در قبال زبان آموزانی که زودتر از این زمان در موسسه حاضر می شوند ویا بدون هماهنگی از کلاس خارج میشوند هیچ گونه مسئولیتی را نخواهد پذیرفت و مسئولیت هر گونه اتفاقی که برای زبان آموز در قبل از این زمان رخ دهد به عهده وی خواهد بود.

- از آنجایی که تور های آموزشی (داخل لواسان) بخشی از آموزش موسسه می باشند لذا حضور در کلیه تورها برای زبان آموزان الزامیست.

- فقط به کلاس های بیشتر از 2 ساعت، زمان استراحت تعلق می گیرد .

- خروج زبان آموز از کلاس فقط یکبار در جلسه و به منظور استفاده از سرویس بهداشتی و یا استفاده از آبسرد کن مجاز می باشد.

- زبان آموز موظف به ترک کلاس بلافاصله پس از اتمام کلاس می باشد.

- حفظ پوشش اسلامی برای زبان آموزان الزامیست و در مواردی که این پوشش مناسب نباشد موسسه مجاز به جلوگیری از ورود زبان آموز به کلاس خواهد بود.

- استفاده از تلفن همراه در کلاس ها ممنوع بوده و در صورت مشاهده تلفن فرد خاطی ضبط می گردد.

- رعایت نظم و انضباط، حفظ سکوت و آرامش کلاس، عدم تحرک و جابه جایی بیش از حد و رعایت کلیه موارد انضباطی برای زبان آموزان الزامیست. در صورت بروز بی انضباطی دبیر می تواند زبان آموز را از کلاس اخراج نماید.

- در صورت اخراج از کلاس، از زبان آموز تعهد کتبی دریافت می شود و در صورت تکرار بی انضباطی و اخراج مجدد موسسه مجاز به اخراج کلی وی خواهد بود .

- هر گونه خسارت به اموال موسسه پیگیری می شود و پس ازتشخیص مقصر، خسارت و جریمه از وی دریافت خواهد گردید.

- زبان آموز به هیچ وجه مجاز به تغییر و جابه جایی وسایل و تجهیزات و اشیاء موجود در کلاس ها نمی باشد.(مثلاً تغیر در وضعیت صندلی ها، پنجره، پرده و ...) - حفظ نظافت شخصی در کلاس و محیط موسسه الزامیست.

- عضویت در صفحات اجتماعی موسسه جهت اطلاع از آخرین اخبار و تغییرات کلاس ها و همچنین اطلاع از زمان های ثبت نام الزامی می باشد و از آنجایی که کلیه این اخبار و اطلاعات فقط از طریق پیام رسان های مجازی انجام می شود، لذا پیامد های عدم عضویت در این شبکه ها به عهده زبان آموز خواهد بود.

- در مواقع ضروری ممکن است اطلاع رسانی از طریق پیامک صورت پذیرد.