۲۶۵۴۰۰۵۴ ۰۲۱

info@kavoshins.ir

  • ورود | ثبت نام

دوره بزرگسالان (American English File)


مجموعه کتاب های American English File شامل 5 جلد کتاب می باشد که با وجود تمرین های مختلف در زمینه گرامر، واژگان و تلفظ در هر درس، زیربنای محکمی برای زبان آموزان فراهم می شود که با موفقیت زبان انگلیسی را صحبت کنند.

این کتاب ها  از سطح Basic شروع شده و تا سطح Upper - Intermediate ادامه دارد. هر کتاب بسته به حجم و مطالب بودجه بندی شده و در آموزشگاه کاوش به صورت زیر برگزار می شود :
- کتاب (American English File Starter (Pack1 : شامل 43 جلسه در طول 3 ترم (سطح Basic)
- کتاب (American English File 1 (Pack2 : شامل 51 جلسه در طول 4 ترم (سطح Elementry)
- کتاب( American English File 2 (Pack3 : شامل 59 جلسه در طول 4 ترم ( سطح Pre - Intermediate )
- کتاب (American English File 3 (Pack4 : شامل 67 جلسه در طول 5 ترم (سطح Intermediate )

- کتاب (American English File 4 (Pack5 : شامل 75 جلسه در طول 5 ترم )(سطح Upper - Intermediate )
بعد از گذراندن کتاب های American ، زبان آموزان وارد کتاب های Passage  می شوند که شامل 2 جلد کتاب می باشد و
کتاب بعدی کتاب Landmark بوده و در انتها زبان آموزان وارد دوره FCE برای اخذ مدرک بین المللی FCE می شوند .
ضمناً زبان آموزان در پایان هر کتاب امتحان شفاهی (اینترویو) با سوپروایزر آموزش دارند و در صورت داشتن مهارت لازم در Speaking و اخذ نمره قبولی ، وارد کتاب بعدی می شوند.
 

اطلاعات کتاب

نام کتاب :

American English File