۲۶۵۴۰۰۵۴ ۰۲۱

info@kavoshins.ir

  • ورود | ثبت نام

دوره بزرگسالان (Passage)


دوره Passages شامل 2 کتاب Passage 1 , Passage2 در سطح Upper - Intermediate می باشد،  که تکمیل کننده دوره American English File می باشد و ترم بندی های این دوره به صورت زیر در آموزشگاه کاوش می باشد :
کتاب Passage 1 شامل 78 جلسه 1.5 ساعته در طول 6 ترم و هر ترم 13 جلسه
کتاب Passage 2 شامل 91 جلسه 1.5 ساعته در طول 7 ترم و هر ترم 13 جلسه
بعد از گذراندن این کتاب ها و پس از آزمون اینترویو با سوپروایزر آموزش ، زبان آموزان وارد دوره Advance می شوند . هم چنین بعد از امتحان کتبی ، به زبان آموز برتر و کسی که بیشترین نمره را کسب نموده، 30% تخفیف شهریه برای ترم بعد زبان آموز داده خواهد شد .

اطلاعات کتاب

نام کتاب :